Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem.

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i placówką”, które poprowadzi Roman Lorens. Webinar odbędzie się 29 kwietnia 2024 roku o godzinie 19:30.

Opis szkolenia:
To szczególne szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie placówkami oświatowymi. Uczestnicy webinaru uzyskają cenne wskazówki i wyjaśnienia dotyczące najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego i ich wpływu na codzienną pracę w placówkach edukacyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na rolę dyrektora szkoły/placówki oświatowej, jego relacje z organem prowadzącym, a także na zarządzanie dokumentacją szkolną i codzienne wyzwania w pracy nauczyciela.

Program szkolenia:

 1. Rola dyrektora szkoły / placówki oświatowej oraz jego relacje z organem prowadzącym w świetle przepisów prawa:
  Omówienie odpowiedzialności i uprawnień dyrektora szkoły.
  Kluczowe aspekty współpracy z organem prowadzącym.
 2. Zakres kontroli dokumentacji szkolnej przez organ prowadzący:
  Przegląd najważniejszych elementów dokumentacji podlegających kontroli.
  Wskazówki dotyczące prawidłowego zarządzania dokumentacją.
 3. Istotne zagadnienia w codziennej pracy nauczyciela:
  Praktyczne aspekty realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  Porady jak efektywnie organizować pracę nauczyciela w obliczu zmieniających się przepisów.
 4. Mity oświatowe – w co nauczyciel nie powinien wierzyć:
  Rozprawienie się z popularnymi mitami i błędnymi przekonaniami dotyczącymi pracy w oświacie.
  Ugruntowanie praktycznej wiedzy opartej na obowiązujących przepisach i standardach.