Uczeń z dyspraksją w szkole i przedszkolu

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Uczeń z dyspraksją w szkole i przedszkolu”, które poprowadzi Anna Biś. Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00.

Opis szkolenia:
To szczególne szkolenie jest dedykowane nauczycielom, pedagogom, terapeutom oraz rodzicom zainteresowanym tematyką wsparcia i edukacji dzieci z dyspraksją. Dyspraksja, znana również jako zaburzenie koordynacji rozwojowej, może stanowić wyzwanie w procesie nauczania i codziennym funkcjonowaniu dziecka. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat charakterystyki dyspraksji, jej wpływu na proces nauki i codzienne życie uczniów. Anna Biś przedstawi metody pracy i strategie wspierające dzieci z dyspraksją, pomagając uczestnikom lepiej zrozumieć potrzeby tych dzieci i skutecznie im pomagać.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do dyspraksji:
  Definicja i kluczowe informacje o dyspraksji.
  Rozpoznawanie objawów dyspraksji w różnym wieku.
 2. Wpływ dyspraksji na naukę i życie codzienne uczniów
  Zrozumienie trudności, z jakimi borykają się uczniowie z dyspraksją.
  Obszary życia szkolnego i przedszkolnego najbardziej dotknięte dyspraksją.
 3. Strategie i metody pracy z uczniem z dyspraksją:
  Dostosowanie środowiska edukacyjnego do potrzeb uczniów.
  Skuteczne techniki nauczania i terapii wspierające rozwój motoryczny i koordynacyjny.
 4. Zajęcia praktyczne i terapeutyczne dla dzieci z dyspraksją:
  Przykłady ćwiczeń, gier i aktywności rozwijających umiejętności dzieci z dyspraksją.
  Wykorzystanie pomocy dydaktycznych i technologii w edukacji uczniów z dyspraksją.
 5. Współpraca z rodzicami dzieci z dyspraksją:
  Komunikacja z rodzicami i tworzenie planu wsparcia dziecka.
  Zalecenia dla rodziców na co dzień.