Trudne zachowania u uczniów z niepełnosprawnościami

Zapraszamy na niezwykle ważne szkolenie online pt. “Trudne zachowania u uczniów z niepełnosprawnościami”, które odbędzie się 3 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00 – poprowadzi je Sabina Müller.

Opis szkolenia:
Szkolenie jest dedykowane nauczycielom i specjalistom wspierającym edukację dzieci z niepełnosprawnościami, którzy na co dzień napotykają wyzwania związane z trudnymi zachowaniami swoich uczniów. W trakcie spotkania zostanie przybliżona problematyka przyczyn występowania trudnych zachowań oraz metody skutecznego reagowania na nie, aby wspierać uczniów w jak najbardziej efektywny sposób. Szczególną uwagę poświęcimy zachowaniom o podłożu seksualnym, które często stanowią wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców. Rozważymy, jakie działania korygujące można podjąć, aby łagodzić ich przebieg i skutki.

Program szkolenia:
1. Trudne zachowania uczniów:
2. Zrozumienie natury trudnych zachowań uczniów i ich teoretycznych podstaw.
3. Omówienie biologicznych i psychologiczno-społecznych przyczyn trudnych zachowań.
4. Sytuacja ucznia przejawiającego trudne zachowania:
5. Analiza najczęstszych przyczyn trudnych zachowań i ich funkcji w realizacji celów ucznia.
6. Wpływ otoczenia na reakcje nauczyciela i możliwe strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
7. Trudne zachowania na tle seksualnym:
8. Przegląd trudnych zachowań o podłożu seksualnym i zasady minimalizowania ich negatywnych skutków.
9. Sposoby reagowania nauczyciela na sytuacje trudne i przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom uczniów:
10.Metody zapobiegania trudnym zachowaniom i behawioralne podejście do ich korygowania.

To szkolenie oferuje nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne wskazówki, jak efektywnie pracować z uczniami prezentującymi trudne zachowania, zrozumieć ich potrzeby i skutecznie wspierać ich rozwój. Uczestnicy zdobędą cenne narzędzia, które pozwolą im na budowanie pozytywnych relacji z uczniami, a tym samym na tworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska edukacyjnego.