Psychologia pozytywna w nauczaniu szkolnym

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Psychologia pozytywna w nauczaniu szkolnym”, które poprowadzi Justyna Krajewska. Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00.

Opis szkolenia:
Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich osób pracujących w oświacie, które chcą wprowadzić do swojej pracy edukacyjnej elementy psychologii pozytywnej. Psychologia pozytywna, koncentrując się na mocnych stronach, szczęściu i dobrostanie, może mieć ogromny wpływ na proces edukacyjny, motywację oraz ogólny rozwój dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia odkryją, jak zastosować psychologię pozytywną w praktyce nauczania, aby wspierać uczniów w budowaniu pozytywnego podejścia do życia i nauki.

Program szkolenia:

 1. Czym jest psychologia pozytywna?
  Wprowadzenie do podstaw psychologii pozytywnej i jej znaczenia w edukacji.
 2. Założenia stylu w oparciu o 3 wymiary: stałość, zasięg, personalizacja:
  Omówienie, jak te wymiary wpływają na postrzeganie przez uczniów swoich sukcesów i porażek.
 3. Różnice pomiędzy byciem szczęśliwym a nieszczęśliwym:
  Analiza wpływu stanów emocjonalnych na proces nauki.
 4. Test Seligmana – omówienie, przykłady:
  Praktyczne zastosowanie testu do oceny optymizmu i pesymizmu u uczniów.
 5. Teoria gracza wg M. Schallera:
  Wykorzystanie gier i zabaw do rozwijania pozytywnych postaw.
 6. Cebulowa teoria szczęścia:
  Omówienie warstwowych czynników wpływających na szczęście.
 7. Czym jest sukces ucznia i jaki wpływ ma na niego optymistyczne podejście do szkolnych zadań?
  Znaczenie nastawienia optymistycznego dla osiągnięć edukacyjnych.
 8. Co wpływa na sukcesy w szkole?
  Analiza czynników determinujących sukces edukacyjny.
 9. W jaki sposób nastawiać uczniów pozytywnie przed sprawdzianami i egzaminami?
  Techniki i strategie przygotowania emocjonalnego uczniów do ocen.
 10. Pielęgnowanie wdzięczności i uważności w codzienności szkolnej:
  Praktyczne metody wprowadzania wdzięczności i uważności do rutyny szkolnej.
 11. Case study “z ławki szkolnej”:
  Analiza przypadków z praktyki nauczycielskiej ilustrujących zastosowanie psychologii pozytywnej.