Ebook – Poradnik nauczyciela – podstawy integracji sensorycznej

Kategoria:

Pragniemy dostarczyć Ci nie tylko wiedzy, lecz również niezapomnianego doświadczenia nauki. Nasze zaawansowane kursy, prowadzone przez ekspertów, są zaprojektowane tak, aby dostarczyć Ci solidne fundamenty wiedzy oraz praktyczne umiejętności, niezbędne do osiągnięcia sukcesu w Twojej dziedzinie.”

Wstęp

„Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach” – są to słowa znanego filozofa, co interesujące – żyjącego dwadzieścia pięć stuleci temu – Arystotelesa. Rozumiał on wówczas, to co potwierdzają współczesne odkrycia neurodydaktyki oraz za czym podążają nowoczesne nurty pedagogiczne.
Droga do rozwoju – nie tylko {zycznego, ale intelektualnego, wiedzie przez zmysły. Poznanie świata i odnalezienie swojego w nim miejsca przez każdego z nas, zależy od możliwości
eksploracyjnych i sensorycznych naszego organizmu, jak również warunków środowiskowych. Na jakość, tempo i {nalne efekty tego procesu, szczególnie w okresie wczesnego dzieciństwa
i szkolnym, dorosły – rodzic i nauczyciel – ma znaczący wpływ. Postarajmy się go wykorzystać – z użyciem wiedzy, pomysłów i narzędzi zawartych w tej książce!
Niniejsza lektura stanowi poradnik nauczyciela. Przewodnik po Integracji sensorycznej. Znajdziesz w nim zarówno teoretyczną wiedze, jak i praktyczne wskazówki jak pracować z uczniem z
zaburzeniami SI.

24,90 

ZOBACZ INNE PRODUKTY

Rozwijaj się z nami