Nauczyciel – Mentor treningu umiejętności społecznych – szkolenie praktyczne.

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Nauczyciel – Mentor treningu umiejętności społecznych – szkolenie praktyczne”, które poprowadzi Justyna Krajewska. Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00.

Opis szkolenia:
To interaktywne szkolenie jest dedykowane nauczycielom i wychowawcom, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje w zakresie wsparcia rozwoju umiejętności społecznych u dzieci. Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest kluczowym elementem w edukacji, pomagającym uczniom lepiej zrozumieć siebie i innych. Podczas szkolenia uczestnicy odkryją, jak w praktyczny sposób wykorzystać TUS w pracy dydaktycznej i wychowawczej, jak stymulować kreatywność oraz jak kreować środowisko szkolne wspierające rozwój osobisty uczniów.

Program szkolenia:

 1. TUS – ujęcie praktyczne dla dzieci i nauczycieli:
  Przedstawienie metod i technik treningu umiejętności społecznych.
 2. Jak pomóc dzieciom zrozumieć siebie dzięki treningowi umiejętności społecznych?
  Techniki pracy nad samoświadomością i empatią wśród uczniów.
 3. Nauczyciel kreatywny – jak być takim nauczycielem?
  Metody stymulowania kreatywności w nauczaniu i wychowaniu.
 4. Gry i zabawy rozwijające:
  Pewność siebie, poczucie własnej wartości, relacje koleżeńskie, pracę w grupie, kreatywne myślenie, asertywność.
 5. Świadome kreowanie środowiska szkolnego otwartego na siebie i na potrzeby innych:
  Strategie budowania pozytywnej przestrzeni edukacyjnej dla nauczycieli i uczniów.
 6. Aktywne słuchanie – “słucham, aby usłyszeć”:
  Techniki aktywnego słuchania w kontekście pracy z uczniem.
 7. Nauczyciel – mentor – stawać się przykładem/inspiracją, która niesie realne zmiany:
  Budowanie autorytetu nauczyciela-mentora w oczach uczniów.