TRENERZY

Poznaj naszych Trenerów

Zdobądź inspirację, wiedzę i praktyczne umiejętności pod okiem doświadczonych mentorów,
gotowych służyć wsparciem na każdym etapie Twojej drogi rozwoju.

Wyszyńska Sylwia

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i ogólnej,

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i ogólnej,  oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta osób z autyzmem. Nauczyciel dyplomowany z ponad 24  letnim stażem pracy w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej oraz pedagog specjalny i rewalidator w  szkole średniej. Wykładowca akademicki. Autorka  publikacji w czasopismach nauczycielskich oraz pomysłodawczyni bydgoskich grantów oświatowych. Prowadzi webinary i szkolenia dla rad pedagogicznych. Zwolenniczka przekazywania wiedzy praktycznej popartej doświadczeniem. Wielokrotnie  wyróżniona nagrodami dyrektora szkół w których pracuje. Za swój wkład pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 2020 uhonorowana nagrodą za szczególne osiągnięcia przez Kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Mówi o sobie „robię , to co lubię więc właściwie nie pracuję”. Prywatnie spełniona mama i żona. Pasjonatka podróży i filmu.

Varol Marcelina

pedagog, Terapełta

Całe życie zawodowe zajmuje się pracą z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca. W Gruzji współpracowała z Uniwersytetem Stanowym w Tbilisi, Neurodevelopment Centre i ośrodkiem Sunsspace, gdzie do dziś szkoli i superwizuje pracę terapeutyczną zatrudnionych tam specjalistów.

Obecnie aktywnie szkoli i prowadzi konsultacje terapeutyczne i pedagogiczne dla dorosłych chcących zadbać o swój rozwój.

W swojej bogatej ofercie szkoleniowej i warsztatowej porusza tematykę związaną z promocją świadomej dbałości o życiową równowagę, psychiczny dobrostan, zarządzaniem oraz wychowaniem i rozwojem kompetencji miękkich.

Pagel Edyta

DR. Nauk Humanistycznych

Dr Edyta Pagel – doktor nauk humanistycznych, doświadczony wykładowca akademicki, od 23 lat uczy studentów m.in. na studiach pedagogicznych- licencjackich, magisterskich i podyplomowych, gdzie prowadzi wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria. Sprawowała i sprawuje liczne funkcje m.in.: prodziekana, dziekana, prorektora, członka wielu komisji uczelnianych. Posiada międzynarodowe certyfikaty ze szkoleń zarządzania uczelnią i edukacją, które odbywały się zagranicą. Obecnie członek Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także ekspert w programach telewizyjnych. Uczestniczka wielu konferencji międzynarodowych i autorka tekstów.

Pozdrawiam serdecznie,

Grzywna Marek

trener, coach AI, dyrektor szkoły

Właściciel firmy edukacyjnej, prezes Fundacji STEALAB. Ekspert edukacyjny z zakresu sztucznej inteligencji, metodyki nauczania, nowych technologii. Prowadzący kanał na YouTube oraz profile w mediach społecznościowych pod nazwą Markowa_edukacja. Z wykształcenia biolog i informatyk. W 2019 roku odbył kurs coachów sztucznej inteligencji Intel AI4Youth. Jest zwyciązcą etapu globalnego konkursu dla kreatorów sztucznej inteligencji AI Impact Shaper. Ambasador międzynarodowych firm i instytucji tj. Intel czy Dell Technologies.

Marek Grzywna karierę zawodową zaczynał Jako nauczyciel biologii i przyrody, już w pierwszym roku pracy (2013) stworzył innowacyjny program nauczania języka angielskiego i przyrody o nazwie Science, który był realizowany jako innowacja pedagogiczna. Jest twórcą wielu publikacji naukowych. Jest autorem 4-tomowej publikacji przygotowującej do matury z biologii w wydawnictwie Biomedica oraz autorem e-booków i artykułów dotyczących sztucznej inteligencji, nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

Marek Grzywna jest absolwentem Szkoły Głównej Krajowej z zakresu MBA. Prowadzi szkołę policealną TEB Edukacja w Toruniu, która została uznana za najlepszą szkołę dla dorosłych w sieci szkół.

Jest wykładowcą akademickim. Regularnie występuje jako prelegent, panelista i prowadzący wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Jest zdobywcą wielu nagród edukacyjnych i biznesowych. Jest zwycięzca etapu globalnego AI Impact Shapers 2021, zwycięzcą Global Principal Award 2022 dla najlepszych dyrektorów na świecie, Zwycięzcą Global Edu Leader 202 oraz wyróżnionym (ex aequo 2 msc) w konkursie Nauczyciel Roku 2022

Jest liderem programu Mobilny Informatyk w wydawnictwie Operon, Laureate Listy 100 2020 SPRUC, MIE Expertem oraz pomysłodawcą i współorganizator Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa.

Marek Grzywna realizuje wiele projektów we współpracy z firmami i instytucjami edukacyjnymi

Falkowska Anna

TRENER i dr socjologii

Dyplomowany socjolog (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi), dyplomowany specjalista z zakresu ochrony środowiska, doradca zawodowy otwarty na kształtowanie świadomości ekologicznej, doktor nauk pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wykładowca akademicki na uczelniach o profilu przyrodniczym, autorka wielu publikacji naukowych i po-konferencyjnych. 

Od kilku lat zajmuję się szeroko pojętą edukacją ekologiczną: w przedsiębiorstwach, w instytucjach państwowych, w organizacjach pozarządowych, w placówkach oświatowych (w przedszkolach i szkołach podstawowych).

Dołhun Katarzyna

TRENER i pedagog

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Certyfikowany nauczyciel pedagogiki Marii Montessori oraz Helen Doron Early English. Lektor języka angielskiego i niemieckiego. Metodyk, prelegent, trener edukacyjny, autorka serii podręczników dla dzieci do nauczania języka angielskiego. Współpracuje i tworzy dla Wydawnictwa Edukacyjnego Podręcznikarnia. Redaktor Naczelna magazynu online SZKOŁA JĘZYKOWA. Autorka wielu kursów metodycznych adresowanych do nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego oraz lektorów języków obcych. Absolwentka Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Z edukacją związana od 2001 roku.

Biś Anna

TRENER, pedagog, Psycholog

Psycholog, coach, trener, pedagog, terapeuta SI. Pełna energii i pasji do rozwoju osobistego.  7 lat  pracowała w przedszkolu terapeutycznym oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej skąd czerpie inspirację do szkoleń dla nauczycieli oraz rodziców. Jako przedsiębiorca prowadzi także warsztaty dla firm oraz coachingi indywidualne. Celem głównym jest zarażanie innych do dbania o własną sferę emocjonalną, a tym samym zwiększenie poczucia szczęścia, sprawczości i siły aby móc angażować się z zasobami w rozwój młodych ludzi. 

Lorens Roman

Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli

Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego.

Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „TRAIN the TRAINER”, akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą.

Ekspert portalu www.infor.pl  

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.

Müller Sabina

pedagog, oligofrenopedagog, logopeda

Pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, trener w oświacie, dyplomowany coach. Szkoleniowiec i wykładowca. Obszar szczególnego zainteresowania to planowanie, organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Od 16 lat pedagog poradni psychologiczno-pedagogicznej, 15 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji dyrektora poradni. Pozostałe doświadczenia zawodowe – konsultant w ośrodku doskonalenia zawodowego, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, pedagog w świetlicy socjoterapeutycznej, logopeda w przedszkolu. Ekspert na liście MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli biorący czynny w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Były członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Walas Adam

specjalista ds. administracyjno-prawnych, prawnik, trener

Adam Walas wiedzę zdobywał w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył też podyplomowe studia Prawa Sądowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Już na studiach świadczył pomoc prawną w ramach biura SBPP działającego pod patronatem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Mecenas Adam Walas specjalizuje się w prawie budowlanym, umowach deweloperskich oraz w obsłudze prawnej stowarzyszeń i fundacji. Doświadczenie zawodowe związane z prawem zdobywał w prestiżowej kancelarii w Warszawie oraz w największej spółce budowlanej w Polsce.

Adam Walas jest również znany ze swojej działalności na rzecz organizacji pozarządowych: to członek założyciel trzech stowarzyszeń i wiceprezes stowarzyszenia Grupy Teatralnej.

Prawo to jego pasja i chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi. Był prelegentem podczas licznych konferencji naukowych oraz uczestnikiem Akademii Arbitrażu przy Europejskim Centrum Arbitrażu. W 2013 i 2014 roku prowadził w radiu RSC autorską audycję pod nazwą „Radiowy Paragraf”.

Od 2013 roku aktywnie wspiera swą wiedzą i doświadczeniem Forum Uczelni Niepublicznych. Prowadzi szkolenia o tematyce prawniczej na terenie całej Polski.