Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora i obowiązki nauczycieli

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora i obowiązki nauczycieli”, które poprowadzi Roman Lorens. Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:00.

Opis szkolenia:
Szkolenie to jest skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem placówkami edukacyjnymi. Uczestnicy szkolenia zgłębią tematykę nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty, kluczowego elementu zapewniającego wysoką jakość kształcenia i efektywność pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podczas spotkania zostaną omówione zadania dyrektora i obowiązki nauczycieli w kontekście nadzoru pedagogicznego, a także praktyczne aspekty organizacji i realizacji tego procesu.

Program szkolenia:

 1. Zakres i formy nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły:
  Przegląd zadań dyrektora szkoły związanych z nadzorem pedagogicznym.
  Omówienie różnych form nadzoru i ich znaczenia dla funkcjonowania placówki.
 2. Założenia do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły:
  Kluczowe elementy skutecznego planowania nadzoru.
  Jak uwzględnić kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz wnioski z poprzednich lat.
 3. Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły:
  Strategie analizy i implementacji wniosków z nadzoru pedagogicznego.
  Przykłady praktyczne poprawy jakości pracy szkoły dzięki efektywnemu nadzorowi.
 4. Ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły:
  Jak formułować wnioski i rekomendacje.
  Przygotowanie sprawozdań i informacji dla organów prowadzących i nadzorujących.