Metody pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo i z deficytem uwagi

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. “Metody pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo i z deficytem uwagi”, które poprowadzi Edyta Pagel. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2024 roku o godzinie 19:30.

Opis szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, pedagogom, psychologom oraz wszystkim profesjonalistom edukacyjnym, którzy w swojej pracy spotykają się z uczniami nadpobudliwymi psychoruchowo i z deficytem uwagi (ADHD). Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznych narzędzi do efektywnej pracy z uczniami z ADHD. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności rozpoznawania zachowań charakterystycznych dla ADHD, zrozumienia potrzeb uczniów z tym zaburzeniem oraz stosowania strategii i metod pracy wspierających ich edukację.

Program szkolenia:

 1. Definicja ucznia nadpobudliwego psychoruchowo i z deficytem uwagi. Statystyki:
  Omówienie cech charakterystycznych ADHD oraz danych statystycznych dotyczących występowania zaburzenia.
 2. Zachowania ucznia z ADHD w szkole, jak go rozpoznać na różnych etapach jego nauki?
  Identyfikacja zachowań i objawów ADHD na różnych poziomach edukacyjnych.
 3. Dokumentacja ucznia z ADHD:
  Przegląd wymaganych dokumentów i zapisów dotyczących uczniów z ADHD.
 4. Potrzeby ucznia z ADHD:
  Omówienie specyficznych potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych uczniów z ADHD.
 5. Strategie wspierające ucznia z ADHD w klasie:
  Metody i techniki pracy, które wspierają koncentrację i zaangażowanie uczniów z ADHD.
 6. Metody pracy z uczniem z ADHD. Struktura lekcji, plan aktywności, wzmocnienia, konsekwencje:
  Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji lekcji, planowania aktywności i stosowania systemu wzmocnień oraz konsekwencji.
 7. Błędy popełniane przez nauczyciela w pracy z uczniem z ADHD:
  Analiza najczęstszych błędów i sposobów ich unikania w pracy z uczniami z ADHD.