Jak wykorzystać schematy i struktury w pracy z uczniem ze spektrum?

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Jak wykorzystać schematy i struktury w pracy z uczniem ze spektrum?”, które poprowadzi Marcelina Varol. Szkolenie odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00.

Opis szkolenia:
Szkolenie jest dedykowane nauczycielom, terapeutom, rodzicom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w opiekę i edukację dzieci ze spektrum autyzmu (SA). Podczas spotkania uczestnicy zgłębią wiedzę na temat wpływu zaburzeń ze spektrum autyzmu na codzienne funkcjonowanie dziecka, jak zaburzenia te wpływają na percepcję rzeczywistości oraz jakie metody i techniki można wykorzystać do wspierania dzieci w ich rozwoju. Szczególny nacisk zostanie położony na zastosowanie strukturalizacji oraz modelu TEACCH w celu stworzenia przewidywalnego i bezpiecznego środowiska edukacyjnego.

Program szkolenia:

 1. Spektrum autyzmu a percepcja rzeczywistości:
  Omówienie wpływu SA na sposób, w jaki dziecko odbiera otoczenie.
 2. Neurony lustrzane i nauka przez naśladowanie:
  Znaczenie neuronów lustrzanych dla rozwoju i możliwości terapeutyczne wynikające z naśladownictwa.
 3. Przewidywalność a potrzeba bezpieczeństwa:
  Jak stworzyć przewidywalne środowisko wspierające poczucie bezpieczeństwa u dzieci ze spektrum.
 4. Metody wspomagające komunikację a strukturalizacja:
  Praktyczne sposoby wykorzystania strukturalizacji do poprawy komunikacji i interakcji z dzieckiem ze spektrum.
 5. TEACCH – model strukturalizacji czasu, pracy i czynności:
  Szczegółowe przedstawienie modelu TEACCH i jego zastosowania w edukacji i terapii dzieci z SA.