Jak przygotować przedszkolaka na pójście do szkoły?

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Jak przygotować przedszkolaka na pójście do szkoły?”, które poprowadzi Marcelina Varol. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00.

Opis szkolenia:
Szkolenie jest skierowane do nauczycieli przedszkolnych oraz rodziców przedszkolaków, którzy chcą wspierać swoje dzieci w przejściu do kolejnego etapu edukacyjnego. Celem spotkania jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi, które pomogą przygotować dzieci do szkoły, z naciskiem na rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych. Marcelina Varol przedstawi praktyczne strategie i metody pracy, które ułatwią dzieciom adaptację do nowego środowiska i zapewnią solidne fundamenty do dalszego uczenia się.

Program szkolenia:

 1. Rola przedszkola i rodziców w przygotowaniu do szkoły:
  Omówienie współpracy między przedszkolem a rodzicami w kontekście gotowości szkolnej dziecka.
 2. Strategie wspierające rozwój empatii, współpracy i radzenia sobie z emocjami:
  Metody i ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne i emocjonalne u przedszkolaków.
 3. Rozwój umiejętności językowych potrzebnych do rozpoczęcia nauki w szkole:
  Propozycje aktywności i zabaw rozwijających kompetencje językowe dzieci.
 4. Omówienie umiejętności poznawczych niezbędnych do rozpoczęcia nauki w szkole i sposobów na ich rozwijanie:|
  Kluczowe umiejętności poznawcze i metody ich stymulacji w przedszkolu.