IPET – jak go przygotować krok po kroku?

Zapraszamy na szkolenie online pt. “IPET – jak go przygotować krok po kroku?”, które poprowadzi Edyta Pagel. Wevinar odbędzie się 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:00.

Opis szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces edukacyjny i wsparcie uczniów, którzy wymagają indywidualnego podejścia. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) jest kluczowym narzędziem umożliwiającym adekwatne wsparcie dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami tworzenia IPET, jego podstawą prawną, strukturą oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi efektywnego jego opracowywania.

Program szkolenia:

 1. Czym jest IPET?
  Definicja i cel IPET w systemie edukacji.
 2. Kto i dla kogo powinien opracować IPET?
  Omówienie osób odpowiedzialnych za przygotowanie IPET oraz grupy uczniów, dla których jest on przeznaczony.
 3. Do kiedy i na jaki okres tworzy się IPET?
  Ramy czasowe tworzenia i aktualizacji IPET.
 4. IPET- podstawa prawna.
  Przedstawienie przepisów prawa regulujących opracowanie i stosowanie IPET.
 5. Co powinien zawierać IPET?
  Elementy, które są niezbędne w skutecznym IPET.
 6. IPET według nowego wzoru rozporządzenia.
  Zmiany w przepisach i ich wpływ na formę oraz treść IPET.
 7. W jaki sposób napisać IPET?
  Praktyczne porady dotyczące tworzenia IPET, krok po kroku.