Jak czytać opinie i orzeczenia z Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Jak czytać opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”, które poprowadzi Sabina Müller. Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00.

Opis szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów zaangażowanych w edukację i opiekę nad dziećmi i młodzieżą, którzy chcą lepiej zrozumieć i wykorzystać informacje zawarte w opinii i orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dokumenty te są kluczowe w planowaniu indywidualnej ścieżki edukacyjnej i wsparcia dla uczniów z różnorodnymi potrzebami. Szczegółowe omówienie terminologii, przepisów prawnych oraz zasad interpretacji tych ważnych dokumentów pomoże uczestnikom efektywniej wspierać rozwój i edukację dzieci.

Program szkolenia:

 1. Orzeczenia wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
  Zasady wydawania orzeczeń przez zespoły orzekające.
  Rodzaje orzeczeń i kryteria ich wydawania.
  Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jako specjalny typ dokumentu.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
  Kluczowe elementy orzeczenia wpływające na organizację kształcenia specjalnego.
  Analiza najczęściej stosowanych zapisów w orzeczeniach.
 3. Opinie wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (PP-P):
  Przypadki, w których mogą być wydawane opinie.
  Formy wsparcia możliwe do zrealizowania tylko na podstawie opinii z poradni.
  Główne elementy opinii i co jest w nich najważniejsze.
 4. Słowniczek terminów stosowanych w orzeczeniach i opiniach:
  Wyjaśnienie terminologii najczęściej stosowanej w wydawanych dokumentach