Emp@tyczna Klasa- wychowanie w empatii

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. “Empatyczna Klasa – wychowanie w empatii”, które poprowadzi Marek Grzywna. Spotkanie odbędzie się 17 lipca o godzinie 19:30.

Opis szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i dyrektorów, którzy pragną wzmocnić umiejętności budowania empatycznych relacji wśród uczniów oraz tworzyć w klasie atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia. Uczestnicy zdobędą wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnego rozwijania empatii, co przyczyni się do lepszego klimatu w szkole i większej skuteczności procesu edukacyjnego.

Program szkolenia:
Rozwój umiejętności empatycznych:
Techniki rozwijania empatii wśród uczniów.
Przykłady aktywności, które wspierają zrozumienie emocji innych.

Rozwiązywanie konfliktów w duchu empatii:
Metody mediacji i dialogu empatycznego w sytuacjach konfliktowych.
Praktyczne ćwiczenia na rozwiązywanie konfliktów w klasie.

Wdrażanie strategii wychowawczych:
Tworzenie programów wychowawczych promujących empatię.
Strategie nauczania, które wzmacniają wzajemny szacunek i zrozumienie.

Wspieranie uczniów w wyrażaniu emocji:
Techniki i narzędzia pomocne w nauczaniu dzieci, jak bezpiecznie wyrażać swoje emocje.
Metody aktywizujące uczniów do otwartego dialogu o uczuciach.