Jak ciekawie prowadzić godziny wychowawcze?

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. “Jak ciekawie prowadzić lekcje wychowawcze?”, które poprowadzi Sylwia Wyszyńska. Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00. Opis szkolenia:Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich osób zainteresowanych uatrakcyjnieniem lekcji wychowawczych. Celem szkolenia jest zaprezentowanie kreatywnych i innowacyjnych metod pracy, które pozwolą na efektywne przekazywanie treści wychowawczych […]

Jak diagnozować potrzeby dzieci i młodzieży?

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie online pt. “Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży w przedszkolu i w szkole”, które poprowadzi Sabina Müller. Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia 2024 roku, o godzinie 18:00. Opis:Do głównych zadań przedszkola i szkoły w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży. Nie do przecenienia jest zatem rola nauczyciela przedszkola, […]

Jak wykorzystać schematy i struktury w pracy z uczniem ze spektrum?

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Jak wykorzystać schematy i struktury w pracy z uczniem ze spektrum?”, które poprowadzi Marcelina Varol. Szkolenie odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00. Opis szkolenia:Szkolenie jest dedykowane nauczycielom, terapeutom, rodzicom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w opiekę i edukację dzieci ze spektrum autyzmu (SA). Podczas spotkania uczestnicy zgłębią wiedzę […]

Tworzenie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii

Zapraszamy na niezwykle ważne szkolenie online pt. “Trudne zachowania u uczniów z niepełnosprawnościami”, które odbędzie się 16 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00 – poprowadzi je Sabina Müller. Opis szkolenia:Szkolenie jest dedykowane nauczycielom i specjalistom wspierającym edukację dzieci z niepełnosprawnościami, którzy na co dzień napotykają wyzwania związane z trudnymi zachowaniami swoich uczniów. W trakcie spotkania […]

IPET – jak go przygotować krok po kroku?

Zapraszamy na szkolenie online pt. “IPET – jak go przygotować krok po kroku?”, które poprowadzi Edyta Pagel. Wevinar odbędzie się 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:00. Opis szkolenia:Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces edukacyjny i wsparcie uczniów, którzy wymagają indywidualnego podejścia. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) jest […]

Nauczyciel – Mentor treningu umiejętności społecznych – szkolenie praktyczne.

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Nauczyciel – Mentor treningu umiejętności społecznych – szkolenie praktyczne”, które poprowadzi Justyna Krajewska. Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00. Opis szkolenia:To interaktywne szkolenie jest dedykowane nauczycielom i wychowawcom, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje w zakresie wsparcia rozwoju umiejętności społecznych u dzieci. Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest […]

Trudne zachowania u uczniów z niepełnosprawnościami

Zapraszamy na niezwykle ważne szkolenie online pt. “Trudne zachowania u uczniów z niepełnosprawnościami”, które odbędzie się 3 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00 – poprowadzi je Sabina Müller. Opis szkolenia:Szkolenie jest dedykowane nauczycielom i specjalistom wspierającym edukację dzieci z niepełnosprawnościami, którzy na co dzień napotykają wyzwania związane z trudnymi zachowaniami swoich uczniów. W trakcie spotkania […]

Jak czytać opinie i orzeczenia z Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Jak czytać opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”, które poprowadzi Sabina Müller. Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00. Opis szkolenia:Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów zaangażowanych w edukację i opiekę nad dziećmi i młodzieżą, którzy chcą lepiej zrozumieć i wykorzystać informacje zawarte w opinii i […]

Psychologia pozytywna w nauczaniu szkolnym

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Psychologia pozytywna w nauczaniu szkolnym”, które poprowadzi Justyna Krajewska. Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00. Opis szkolenia:Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich osób pracujących w oświacie, które chcą wprowadzić do swojej pracy edukacyjnej elementy psychologii pozytywnej. Psychologia pozytywna, koncentrując się na mocnych stronach, szczęściu […]

Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora i obowiązki nauczycieli

Zapraszamy na szkolenie online pt. “Nadzór pedagogiczny – zadania dyrektora i obowiązki nauczycieli”, które poprowadzi Roman Lorens. Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:00. Opis szkolenia:Szkolenie to jest skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem placówkami edukacyjnymi. Uczestnicy szkolenia zgłębią tematykę nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty, kluczowego […]